Vrapçişte İlköğretim Okulu Vrapçişte Futbol Kulübü Pazarce.COM - Online İlan Sitesi
Giriş

Makedonya Türk gençliğine ve Türkerine hizmet eden bir kurum olmaya çalışacağını

Makedonya Türk gençliğine ve Türkerine hizmet eden bir kurum olmaya çalışacağını 2008 yılının Kasım ayında kurulma çalışmalarına başlayan ve 17 Aralık 2008 tarihinde birinci genel kurulunu düzenleyen Ufuk Derneği Üsküp'te kuruldu.
Demokratik bir ortam içinde geçen birinci genel kurul sonucunda derneğin başkanlığına Enes İbrahim, Başkan yardımcılığına Ercan Selim, Sekreterliğe Şennur Ago, Yönetim Kurulu Üyeliğine de Atilla Selim, Sezen Seyfullah, Hasan Ömer ve Yıldız Şahin seçildiler.

Ufuk Derneğinin Makedonya Türklerinde bir eksiklik olan gençlik ve insan hakları konularında çalışma yapıp Makedonya Türk Gençliğine ve Makedonya Türkerine hizmet eden bir kurum olmaya çalışacağını vurgulayan Dernek Başkanı Enes İbrahim, "Makedonya?da gençlerin sivil toplum kuruluşlarına üye olanlarının oranı çok düşüktür. Üye olanların  bir  bölümü ya üniversite öğrencisi yada üniversite mezunu. Gençlerin katılım oranının düşüklüğü, Makedonya'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) henüz kapasitelerini geliştirme süreci içinde olmalarından kaynaklanabilir. Bu yüzden Ufuk Derneği bu soruna el atıp Makedonya Türk gençliğinin sivil toplumda söz sahibi olmaları için gençliğe farklı eğitim programları düzenleyip gençleri sivil toplum teşkilatlarına kazandırmaya çalışacaktır." dedi.

Derneğin başlıca amaçlarının  Makedonya? da dağınık bir coğrafyada yaşayan Türklerin birbirine yakınlaştırılması, gençler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, Türk gençliğinin eğitimine daha fazla önem verilmesi, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak topluma uyumlu olmalarının sağlanması, toplumun demokratikleşmesi için demokrasi kültürüne katkı yapması, ortak akıl ve adalet ölçüsünde bireyin özgürlük alanının genişletilmesi, buna dayalı sivil toplum kuruluşlarını güçlendirilmesi, gençlerin sivil topluma teşvik edilmesi, AB gençliği ve Türk Dünyası gençliği ile etkin etkileşim ve temel yaşam becerileri eğitimi gibi temel gençlik sorunları üzerinde yoğun bir şekilde işbirliği yapması olduğunu belirten İbrahim,"Gençliğin sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ile fırsat eşitliği temeline dayanan sorunlarının çözümünde yapabilir kılmak ve yerel yönetimde  aktif  yer almasını sağlamak. Farklı platformlardaki gençleri ortak sorunlar temelinde bir araya getirerek gençliğin dayanışma ve ortaklık bilincini geliştirmek. Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik  kimliklerini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeyi ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasında destek olmak. Gençlerin bireysel inisiyatifini geliştirmek. Derneğin hedef  yaş kitlesi 18/30?dur." şeklinde konuştu.

Ufuk Derneği?nin genel değerler ve ilkelerini açıklayan İbrahim şöyle konuştu: "Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olmamızın yanında diğer gayelerimiz ve hedeflerimiz şöyledir: Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmemek, Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak, Herhangi bir kişisel veya kurumsal kazançtan kaçınmak, Yeni katılımlara açık olmak, Yapacağı tüm etkinlikleri üyelerine duyurmak ve üyelerinin düşüncelerini almak, Şeffaf ve paylaşımcı olmak, Çoğulculuk ve hoşgörü, Sürekli gelişim, Hesap verme sorumluluğu, Etik değerler, İnsan Hak ve sorumlulukları." Bünyamin Liman, Üsküp

Son DüzenlenmePazartesi, 20 Nisan 2009 14:21
Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.

Banner 468 x 60 px